Tag: motorno ulje

Zašto je potrebno zamijeniti ulje i filtar za ulje?

Zašto je potrebno zamijeniti ulje i filtar za ulje?

Automobilska industrija
Iz Njemačke stižu zanimljive vijesti o nedavnom istraživanju koje su proveli GTÜ i marka Castrol, jer je ovaj put Nijemce zanimao odnos njemačkih vozača prema redovnom održavanju njihovih automobila. Istodobno, uglavnom ih je zanimao stav prema redovnoj kontroli nivoa motornog ulja i promjeni ulja i filtra za ulje. Rezultati koje su Nijemci dobili u anketi nisu nimalo ohrabrujući, jer je svaki četvrti pregledani automobil imao prenizak nivo motornog ulja. Većina pregledanih automobila imala je ispravan nivo motornog ulja, ali ulje je već bilo potpuno ispražnjeno i zrelo za trenutnu zamjenu. Postoji nekoliko razloga za ovu situaciju. Među najvažnijim razlozima spomenuli su oslanjanje vlasnika na modernu elektroniku, koja je inače sposobna informirati kolica